1. Mason Porter Folkadelphia Session 2/23/2014
  Mason Porter

 2. Folkadelphia Sessions Volume I

 3. Sondra Sun-Odeon - Live at Studio 34
  Sondra Sun-Odeon

 4. Birdie Busch- Everyone Will Take You In
  Birdie Busch

 5. Abi Reimold Folkadelphia Session 12/17/2012
  Abi Reimold

 6. Allysen Callery Folkadelphia Session 7/20/2013
  Allysen Callery

 7. Amanda Jo Williams Folkadelphia Session 3/24/2013
  Amanda Jo Williams

 8. Anaïs Mitchell Folkadelphia Session 12/6/2012
  Anaïs Mitchell

 9. Andrea Tomasi Folkadelphia Session 10/26/2013
  Andrea Tomasi

 10. Angel Olsen Folkadelphia Session 11/13/2012
  Angel Olsen

 11. Balto Folkadelphia Session 3/11/2013
  Balto

 12. Basia Bulat Folkadelphia Session 11/20/2013
  Basia Bulat

 13. Ben Seretan (featuring Alex Lewis) Folkadelphia Session 4/8/2013
  Ben Seretan (featuring Alex Lewis)

 14. Caroline Rose Folkadelphia Session 9/3/2013
  Caroline Rose

 15. Charlie Parr Folkadelphia Session 2/23/2014
  Charlie Parr

 16. Chris Forsyth Folkadelphia Session 8/22/2013
  Chris Forsyth

 17. Chris Forsyth, Mary Lattimore, & Jeff Zeigler 8/22/2013
  Chris Forsyth, Mary Lattimore, & Jeff Zeigler

 18. Chris Kasper Folkadelphia Session 11/20/2013
  Chris Kasper

 19. Christian Lee Hutson Folkadelphia Session 3/24/2013
  Christian Lee Hutson

 20. Christopher Paul Stelling Folkadelphia Session 6/9/2013
  Christopher Paul Stelling

 21. Coal Town Rounders Folkadelphia Session 1/11/2014
  Coal Town Rounders

 22. CocoRosie Folkadelphia Session 11/9/2013
  CocoRosie

 23. Dana Falconberry Folkadelphia Session 5/11/2013
  Dana Falconberry

 24. Daniel Bachman Folkadelphia Session 10/24/2012
  Daniel Bachman

 25. Declan O'Rourke Folkadelphia Session 9/22/2013
  Declan O'Rourke

 26. Denison Witmer Folkadelphia Session 10/24/2013
  Denison Witmer

 27. DeVotchKa Folkadelphia Session 3/8/2013
  DeVotchKa

 28. Dolfish Folkadelphia Session 11/10/2012
  Dolfish

 29. Don Bikoff Folkadelphia Session 6/15/2013
  Don Bikoff

 30. Drew Holcomb and The Neighbors Folkadelphia Session 10/31/2013
  Drew Holcomb and The Neighbors

 31. The Fantastic Imagination Folkadelphia Session 7/21/2013
  The Fantastic Imagination

 32. Field Report Folkadelphia Session 3/29/2013
  Field Report

 33. Gillian Grassie Folkadelphia Session 9/22/2013
  Gillian Grassie

 34. Heyward Howkins Folkadelphia Session 1/25/2014
  Heyward Howkins

 35. Holly Williams Folkadelphia Session 4/21/2013
  Holly Williams

 36. Holy Ghost Tent Revival Folkadelphia Session 4/19/2013
  Holy Ghost Tent Revival

 37. Jason Anderson Folkadelphia Session 11/14/2012
  Jason Anderson

 38. Jason Myles Goss Folkadelphia Session 1/6/2013
  Jason Myles Goss

 39. Jenny Hval Folkadelphia Session 11/6/2013
  Jenny Hval

 40. Jenny Owen Youngs Folkadelphia Session 9/27/2013
  Jenny Owen Youngs

 41. Jesse Sparhawk Folkadelphia Session 9/25/2011
  Jesse Sparhawk

 42. Jessica Pratt Folkadelphia Session 7/13/2013
  Jessica Pratt

 43. Joe Kille Folkadelphia Session 10/7/2013
  Joe Kille

 44. Johanna Warren Folkadelphia Session 10/26/2013
  Johanna Warren

 45. Jonah Matranga Folkadelphia Session 9/23/2013
  Jonah Matranga

 46. Joshua James Folkadelphia Session 4/6/2013
  Joshua James

 47. Kevin Killen Folkadelphia Session 3/24/2013
  Kevin Killen

 48. Kyle Swartzwelder Folkadelphia Session 1/30/2013
  Kyle Swartzwelder

 49. Last Good Tooth Folkadelphia Session 4/2/2013
  Last Good Tooth

 50. Laura Stevenson Folkadelphia Session 4/19/2013
  Laura Stevenson

 51. Leyla McCalla Folkadelphia Session 2/8/2014
  Leyla McCalla

 52. Liz & The Lost Boys Folkadelphia Session 2/9/2014
  Liz & The Lost Boys

 53. Marian McLaughlin Folkadelphia Session 1/18/2014
  Marian McLaughlin

 54. Marisa Anderson Folkadelphia Session 10/18/2013
  Marisa Anderson

 55. Marissa Nadler Folkadelphia Session 3/16/2014 and 11/10/2013
  Marissa Nadler

 56. Mary Lattimore & Jeff Zeigler 1/30/2013
  Mary Lattimore & Jeff Zeigler

 57. Matt Sucich Folkadelphia Session 5/4/2013
  Matt Sucich

 58. Moon Palace Folkadelphia Session 3/11/2013
  Moon Palace

 59. Morning River Band Folkadelphia Session 5/1/2013
  Morning River Band

 60. Mount Moriah Folkadelphia Session 3/26/2013
  Mount Moriah

 61. Nadia Sirota & Valgeir Sigurðsson Folkadelphia Session 3/28/2013
  Nadia Sirota & Valgeir Sigurðsson

 62. Nicki Bluhm & the Gramblers 3/26/2013
  Nicki Bluhm & the Gramblers

 63. Old Man Luedecke Folkadelphia Session 9/7/2013
  Old Man Luedecke

 64. On The Water Folkadelphia Session 2/26/2013
  On The Water

 65. Owen Folkadelphia Session 3/21/2013
  Owen

 66. Plates Of Cake Folkadelphia Session 4/6/2013
  Plates Of Cake

 67. Prairie Empire Folkadelphia Session 1/5/2013
  Prairie Empire

 68. Psalmships Folkadelphia Session 4/19/2014
  Psalmships

 69. Quilt Folkadelphia Session 1/16/2013
  Quilt

 70. Quilt Folkadelphia Session #2 11/16/2013
  Quilt

 71. Railroad Earth Folkadelphia Session 2/15/2014
  Railroad Earth

 72. Red Tail Ring Folkadelphia Session 6/2/2013
  Red Tail Ring

 73. Richard Buckner Folkadelphia Session 9/14/2013
  Richard Buckner

 74. Richard Youngs Folkadelphia Session 9/11/2013
  Richard Youngs

 75. Rosu Lup Folkadelphia Session 8/18/2013
  Rosu Lup

 76. Ryan Lee Crosby Folkadelphia Session 11/10/2013
  Ryan Lee Crosby

 77. Sara Watkins Folkadelphia Session 3/30/2013
  Sara Watkins

 78. Sarah Lee Guthrie & Johnny Irion Folkadelphia Session 9/18/2013
  Sarah Lee Guthrie & Johnny Irion

 79. Sea of Bees Folkadelphia Session 5/20/2012
  Sea of Bees

 80. Sera Cahoone Folkadelphia Session 2/1/2013
  Sera Cahoone

 81. She Keeps Bees Folkadelphia Session 10/18/2012
  She Keeps Bees

 82. Skinny Bones Folkadelphia Session 2/24/2013
  Skinny Bones

 83. Skinny Lister Folkadelphia Suitcase Session 4/24/2013
  Skinny Lister

 84. Small Houses Folkadelphia Session 1/27/2013
  Small Houses

 85. Sondra Sun-Odeon Folkadelphia Session 11/17/2013
  Sondra Sun-Odeon

 86. Spirit and Dust Folkadelphia Session 1/27/2013
  Spirit and Dust

 87. Spirit Family Reunion Folkadelphia Session 6/11/2012
  Spirit Family Reunion

 88. The Staves Folkadelphia Suitcase Session 5/15/2013
  The Staves

 89. Stephen Kellogg Folkadelphia Session 6/11/2013
  Stephen Kellogg

 90. Stornoway Folkadelphia Session 5/2/2013
  Stornoway

 91. The Sumner Brothers Folkadelphia Session 6/22/2013
  The Sumner Brothers

 92. T. Hardy Morris Folkadelphia Session 9/17/2013
  T. Hardy Morris

 93. Tift Merritt Folkadelphia Session 10/15/2013
  Tift Merritt

 94. Tim Kasher Folkadelphia Session 3/13/2013
  Tim Kasher

 95. Trixie Whitley Folkadelphia Session 11/3/2012
  Trixie Whitley

 96. Tumbling Bones Folkadelphia Session 3/29/2014
  Tumbling Bones

 97. Twin Forks Folkadelphia Session 4/16/2013
  Twin Forks

 98. Vikesh Kapoor Folkadelphia Session 6/22/2013
  Vikesh Kapoor

 99. William Tyler Folkadelphia Session 4/14/2013
  William Tyler

 100. Willy Mason Folkadelphia Session 10/2/2013
  Willy Mason

 101. Yellow Red Sparks Folkadelphia Session 7/13/2013
  Yellow Red Sparks

 102. Zach Hurd Folkadelphia Session 2/10/2013
  Zach Hurd

 103. Zachary Cale Folkadelphia Session 10/4/2013
  Zachary Cale

about

Folkadelphia Philadelphia, Pennsylvania

A Philadelphia-located folk music organization, WXPN radio show, airing Wednesdays 10-11 PM ET on 88.5 FM or xpn.org, and WKDU radio show, airing Tuesdays 7-9 AM ET on 91.7 FM or wkdu.org.

contact / help

Contact Folkadelphia

Download help

Redeem download codes